BEOŠPED d.o.o. Beograd

Međunarodna špedicija

Sajt je trenutno u pripremi. Posetite nas ponovo za nekoliko dana!

Kontakt

Telefon : +381 11 3131 677
Email : info@beosped.com

Adresa

Bulevar Umetnosti 27/I
11070 Novi Beograd

Mapa

Dispozicije

Ovlašćenje za izvoz robe
Ovlašćenje za uvoz robe
Nalog za utovar vozaču
Specifikacija tarifnih brojeva